افرا و ملکه ی نابینا

25,000 تومان

آقاجان یا هنوز خبر ندارد ملکه شده ام یا نمی خواهد به روی خودش بیاورد، برای همین “آن دختره” صدایم می کند. در تمام مدتی که او توی قلعه هست، تا مجبور نباشم از اتاقم بیرون نمی آیم. افرا می گوید آقاجان خیلی دوستم دارد و مراقب است گیر سربازهای دشمن نیفتم…

شما با خرید این کتاب 1 امتیاز کسب می کنید
افرا و ملکه ی نابینا
افرا و ملکه ی نابینا