اسفندیار – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 4) -کتاب رنگ آمیزی

5,000 تومان

او شاهزاده بود؛ پسر گشتاسپ شاه و ملکه کتایون. وقتی اسفندیار نوزاد بود، مادرش اورا به کنار چشمۀ آب‌حیات برد و در آن شستشو داد….
این کتاب جهت رنگ آمیزی برای کودکان تهیه شده است. نویسنده سعی کرده با توضیحات ساده و کوتاه در مورد افراسیاب پادشاه توران زمین، فضای ذهنی کودکان را با این شخصیت آشنا کند.

تموم شد :(

افراسیاب - مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 2) -کتاب رنگ آمیزی
اسفندیار – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 4) -کتاب رنگ آمیزی

تموم شد :(