از ژرفای تاریکی (پتش خوآرگر 4)

195,000 تومان

گرشاسب برخاسته بود! بر دو پای کوه‌مانند خود ایستاده بود، با گرزی که چشمان سرخ هر چهارسویش می‌درخشید و بازوانی لرزان از حسرت و نفرتی که سال‌ها در جان خود انباشته بود و گیسوانی که به همان زودی خیس از عرق خشم بودند…
داستان های فارسی،قرن 14

شما با خرید این کتاب 9 امتیاز کسب می کنید
از ژرفای تاریکی (پتش خوآرگر 4)
از ژرفای تاریکی (پتش خوآرگر 4)