ارژنگ – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 30) -کتاب رنگ آمیزی

5,000 تومان

ارژنگ یکی از بزرگ‌ترین پهلوانان سرزمین دیوها بود. کسی که بردن نامش لرزه به اندام آدمیزادگان می‌انداخت. او زورمند و البته زورگو بود و همیشه دسته‌ای از دیوهای جنگجو او را همراهی می کردند…..
این کتاب جهت رنگ آمیزی برای کودکان تهیه شده است. نویسنده سعی کرده با توضیحات ساده و کوتاه در مورد افراسیاب پادشاه توران زمین، فضای ذهنی کودکان را با این شخصیت آشنا کند.

تموم شد :(

افراسیاب - مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 2) -کتاب رنگ آمیزی
ارژنگ – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 30) -کتاب رنگ آمیزی

تموم شد :(