اردوی باحال مدرسه:خیلی باحال…(تام گیتس17 )

92,000 تومان

تام هر کاری از دستش بربیاید میکند که توی دردسر نیفتد. ولی خب، بعضی وقتها اتفاقهایی پیش میآید که توی جدول امتیازهای  کلاس سه تا صورتک ناراحت میگیرد. اگر تام یک صورتک ناراحت دیگر بگیرد، آقای فولِرمَن اجازه نمیدهد در اردوی مدرسه شرکت کند!

شما با خرید این کتاب 4 سکه کسب می کنید
تام گیتس17 (اردوی باحال مدرسهخیلی باحال… )
اردوی باحال مدرسه:خیلی باحال…(تام گیتس17 )

92,000 تومان