ارتقا

195,000 تومان

«تو قدم بعدی برای تکامل بشریت هستی…» اگر این حرف درست باشد چه؟ چه می‌شود اگر تمرکز بهتری داشته باشید، بتوانید در آن واحد کارهای مختلفی را با سرعت زیاد انجام دهید…

شما با خرید این کتاب 9 امتیاز کسب می کنید
ارتقا
ارتقا