آینده‌ی کهن

213,000 تومان

به دادمان برسید… آهای… اگر می‌شنوید…!»
همه چیز از شنیدن همین فریاد شروع شد. فریادی که نباید به گوش فرمانروا می‌رسید، اما رسید. حالا فرمانرواست و ندایی که برایش روشن کرده هیچ‌چیز در مملکتش آنگونه نیست که می‌اندیشیده.

( داستان های فارسی،قرن 15 )

شما با خرید این کتاب 10 امتیاز کسب می کنید
آینده‌ی کهن
آینده‌ی کهن