مارپیچ آتشین(آپولو 3)

125,000 تومان

«مارپیچ آتشین» ماجرای ایزد آپولو، ایزد خورشید، موسیقی، شعر، و کمانداری است که پدرش، زئوس او را به زمین تبعید کرده، و به عنوان تنبیه به نوجوانی دست و پا چلفتی و خپل به نام لِستر تبدیل شده است. حالا تنها راه بازگشت آپولو به کوه المپ و ثابت کردن خود به پدرش، و برگرداندن جایگاه حقیقی خود این است که چند پیشگو را از دست نیروهای تاریکی آزاد کند.
داستان های نوجوان آمریکایی،قرن20م
برنده جایزه

شما با خرید این کتاب 6 سکه کسب می کنید
آپولو 3 (مارپیچ آتشین)
مارپیچ آتشین(آپولو 3)

125,000 تومان