آوای پیانو زیر چترهای رنگی

83,000 تومان

آنه‌لی برای فراموش کردن غم از دست دادن پدرش و پر کردن جای خالی او و خاطراتش، به موسیقی و آموختن پیانو رو می‌آورد. مادرش در نبود پدر مجبور به گذراندن ساعات کاری طولانی برای تأمین مخارج زندگی می‌شود و این آنه‌لی را تنهاتر می‌کند…
داستان های کودکان انگلیسی،قرن 20م

شما با خرید این کتاب 4 امتیاز کسب می کنید

تموم شد :(

آوای پیانو زیر چترهای رنگی
آوای پیانو زیر چترهای رنگی

تموم شد :(