آواز – من فلسفه زندگی – کاوه رستمی – غزاله بیگدلو – نشر پی نما – نشر پینما

35,000 تومان

آواز یکی از کتاب‌های مجموعه من، فلسفه، زندگی به قلم دکتر کاوه رستمی است. کتاب‌های این مجموعه که توسط نشر پی نما به چاپ رسیده است، قصد دارند کودکان را با فلسفه زندگی و تفکر نقادانه آشنا کنند.

شما با خرید این کتاب 1 امتیاز کسب می کنید
آواز - من فلسفه زندگی - کاوه رستمی - غزاله بیگدلو - نشر پی نما - نشر پینما
آواز – من فلسفه زندگی – کاوه رستمی – غزاله بیگدلو – نشر پی نما – نشر پینما