آوازی برای یک نهنگ

164,000 تومان

آیریس که با تمام وجود این نهنگ را درک می‎کند، تصمیم می‏‎ گیرد راهی ابداع کند تا بتواند برای آبی 55 آواز بخواند. اما نهنگ کیلومترها از او دور است. آیریس چگونه باید برایش آواز بخواند؟
داستان های نوجوانان انگلیسی،قرن 20م

شما با خرید این کتاب 8 امتیاز کسب می کنید
آوازی برای یک نهنگ
آوازی برای یک نهنگ