آنجا که نور وارد می شود (ساختن یک خانواده،کشف خویشتن)

42,000 تومان

جیل بایدن، همسر جو بایدن، در کتاب آنجا که نور وارد می‌شود: ساختن یک خانواده، کشف خویشتن، به شرح دشواری‌های زندگی به عنوان همسر یک سیاست‌مدار مشهور می‌پردازد و با لحنی صمیمی از تلاش‌هایی می‌گوید که برای حفظ کانون خانواده‌ی بایدن در دل بازی‌های سیاسی انجام داده است…

شما با خرید این کتاب 2 امتیاز کسب می کنید
آنجا که نور وارد می شود (ساختن یک خانواده،کشف خویشتن)
آنجا که نور وارد می شود (ساختن یک خانواده،کشف خویشتن)