آزادی ایراک (جنگاوران جوان 7)

85,000 تومان

اسکاندیایی‌های مهاجم می‌گویند اهالی قبیله‌ای صحرانشین رهبر آن‌ها ایراک را اسیر کرده‌اند. رنجرها برای آزاد کردن او اعزام می‌شوند ولی صحرا برای آن‌ها غریبه است…
داستانهای کودکان انگلیسی،قرن 20م

شما با خرید این کتاب 4 امتیاز کسب می کنید
آزادی ایراک (جنگاوران جوان 7)
آزادی ایراک (جنگاوران جوان 7)