آرش کمانگیر- مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 5) -کتاب رنگ آمیزی

5,000 تومان

آرش از قهرمانان باستانی‌ است که در شاهنامه فقط به نامش اشاره شده است. او سرداری معمولی بود که در جنگ ایران و توران مأموریت بسیار مهمی برعهده گرفت و قهرمانانه آن را انجام داد…..
این کتاب جهت رنگ آمیزی برای کودکان تهیه شده است. نویسنده سعی کرده با توضیحات ساده و کوتاه در مورد افراسیاب پادشاه توران زمین، فضای ذهنی کودکان را با این شخصیت آشنا کند.

تموم شد :(

افراسیاب - مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 2) -کتاب رنگ آمیزی
آرش کمانگیر- مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 5) -کتاب رنگ آمیزی

تموم شد :(