آرتمیس فاول و ماجرای شمال

105,000 تومان

آرتمیس‌ فاوْل‌ پسر سیزده‌ ساله‌ی‌ نابغه‌ و ماجراجو، در مدرسه‌ی‌ شبانه‌روزی‌اش‌، ای‌میلی‌ دریافت‌ می‌کند. مافیای‌ روسیه‌ که‌ پدر آرتمس‌ را ربوده‌، در ازای‌ آزادی‌ او پول‌ هنگفتی‌ از آرتمیس‌ درخواست‌ کرده‌ است‌…
برنده ی 5 جایزه ی بزرگ

شما با خرید این کتاب 5 امتیاز کسب می کنید
آرتمیس فاول و ماجرای شمال
آرتمیس فاول و ماجرای شمال