آخرین گودال

120,000 تومان

کتاب «آخرین گودال» نوشته لوییس سکر و ترجمه حسین ابراهیمی (الوند)، به روایت زندگی خانواده ای می پردازد که تصور می کنند نفرین شده اند. بداقبالی بخش ثابتی از زندگی پر از مشکل آنان است تا آنجا که وقایع بعدی، باور آنان بر بداقبالی شان را به چالش می کشد…

شما با خرید این کتاب 6 امتیاز کسب می کنید
آخرین گودال
آخرین گودال