آخرین گل رز کاوه رستمی غزاله بیگدلو نشر پی نما – نشر پینما

(دیدگاه 2 کاربر)

25,000 تومان

آخرین گل رز یکی از کتاب‌های مجموعه من، فلسفه، زندگی به قلم دکتر کاوه رستمی است. کتاب‌های این مجموعه که توسط نشر پی نما به چاپ رسیده است، قصد دارند کودکان را با فلسفه زندگی و تفکر نقادانه آشنا کنند.

شما با خرید این کتاب 1 سکه کسب می کنید
آخرین گل رز کاوه رستمی فبک فلسفه برای کودکان
آخرین گل رز کاوه رستمی غزاله بیگدلو نشر پی نما – نشر پینما

25,000 تومان