آخرین چیزی که به من گفت

220,000 تومان

تا به حال احساس کرده‌ای کسی را می‌شناسی؟ نه شناختنی از سر آشنایی صرف، بلکه شناختن به معنای دقیق کلمه. گویی که او نزدیک‌ترین فرد به شماست…

شما با خرید این کتاب 11 امتیاز کسب می کنید
آخرین چیزی که به من گفت
آخرین چیزی که به من گفت