آخرین موهیکان

10,000 تومان

ماجرای این داستان، در سومین سال از آخرین جنگ میان انگلستان و فرانسه رخ داده است. این دو کشور بر سر سرزمین هایی که بعدها کانادا و ایالات متحده نامیده شدند، می جنگیدند…

تموم شد :(

آخرین موهیکان
آخرین موهیکان

تموم شد :(