آتش‌ دزد تسلیم نمی‌شود (آتش دزد 3)

62,000 تومان

من و مامان در سال 1785در شهر عدن می‌گشتیم و داروی جادویی‌مان را نمایش می‌دادیم. همه دارو را می‌خریدند و اوضاع روبه‌راه بود تا این که سر و کله‌ی پرومتئوس پیدا شد…
داستانهای انگلیسی،قرن20م

شما با خرید این کتاب 3 سکه کسب می کنید
آتش‌ دزد تسلیم نمی‌شود
آتش‌ دزد تسلیم نمی‌شود (آتش دزد 3)

62,000 تومان