آتش‌ دزد (آتش‌ دزد 1)

160,000 تومان

پرومتئوس ایزدی یونانی بود و همیشه در حال فرار. جرمش؟ دزدیدن آتش از زئوس و بخشیدن آن به انسان‌ها. مجازاتش؟ پرنده‌ای غول‌آسا جگرش را بیرون بکشد. ولی نه…
داستانهای انگلیسی،قرن 20م

شما با خرید این کتاب 8 امتیاز کسب می کنید
آتش‌ دزد (آتش‌ دزد 1)
آتش‌ دزد (آتش‌ دزد 1)