آبشار یخ

280,000 تومان

نمی دانم منظور آلریک از این که من دنیا را تکان یا شکل می دهم، چه بود. اما می دانم که حس میکنم انگار تازه دارم بیدار می شوم. من زیبایی آسا را ندارم، اما می دانم که داستان هایم دارند. من قدرت هرالد را ندارم، اما در درونم قدرتی را احساس میکنم که متعلق به خودم است.
من می دانم کی هستم.
من سولویگ هستم.

متیو جی. کربی نویسنده امریکایی این کتاب، تاریخ و روانشناسی خواند. از کودکی به نوشتن علاقه داشت. اولین کتاب او ساعت کوکی نام دارد و آبشار یخ که جایزه های زیادی از جمله ادگارد آلن پو و پن را از آن خود کرده است دومین اثر بلند این نویسنده است.
این رمان جذاب همچنین جزء 100 کتاب برتر نیویورک تایم انتخاب شده است.

شما با خرید این کتاب 14 امتیاز کسب می کنید

تموم شد :(

آبشار یخ
آبشار یخ

تموم شد :(