کتابخانه‌ی ارواح

115,000 تومان

سایمون سانتیاگو از وقتی یادش می‌آید می تواند با مرده‌ها حرف بزند. او پدر و مادرش را در یک تصادف از دست می‌دهد و بعد از آن با عمویش زندگی می‌کند. چیزی نمی‌گذرد که سایمون در «آژانس روح‌گیری» مشغول به کار می‌شود و بار سنگینی روی دوشش است: خلاص شدن از شرّ ارواح…
داستانهای آمریکایی،قرن 21م

شما با خرید این کتاب 5 امتیاز کسب می کنید
کتابخانه‌ی ارواح
کتابخانه‌ی ارواح