پسری با 35 کیلو امید

79,000 تومان

مادرم گریه می‌کند و پدرم به من بدوبیراه می‌گوید؛ یا برعکس! در چنین شرایطی به آن‌ها چه می‌توانم بگویم؟ هیچ. نمی‌توانم چیزی بگویم چون همین که دهانم را باز کنم همه‌چیز بدتر می‌شود. آن‌ها مثل طوطی فقط یک جمله را تکرار می‌کنند: درس بخون! درس بخون! درس بخون! درس بخون! باشد فهمیدم، آن‌قدرها هم خنگ نیستم! من هم می‌خواهم…
داستان های نوجوانان فرانسه،قرن 20م
نامزد جایزه2005

شما با خرید این کتاب 3 امتیاز کسب می کنید
پسری با 35 کیلو امید
پسری با 35 کیلو امید