مانگا فارسی جوجوتسو کایسن 4 (JUJUTSU KAISEN:نبرد جادویی)

165,000 تومان

در حالی که او در بستر مرگ خود است ، پدربزرگش دو نصیحت بزرگ را در درون روح یوجی القا می کند – “همیشه به مردم کمک کن” و “در محاصره مردم بمیر”. پس از مرگ پدربزرگش ، یوجی این پیام ها را به عنوان یک وصیت به یاد می آورد – همه سزاوار “مرگ مناسب” هستند…

شما با خرید این کتاب 8 امتیاز کسب می کنید
مانگا فارسی جوجوتسو کایسن 4 (JUJUTSU KAISEN:نبرد جادویی)
مانگا فارسی جوجوتسو کایسن 4 (JUJUTSU KAISEN:نبرد جادویی)