اکوان دیو – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 22) -کتاب رنگ آمیزی

5,000 تومان

بعد از هفت خوان و شکست مازندران، بعضی از دیوها مخفیانه وارد سرزمین ایران شدند و هر از چندی دست به کارهای بدی می زدند. اکوان دیو یکی از انها بود. او خودش را به شکل گور درمیاورد و به گله ی اسبان شاهی حمله می کرد…
این کتاب جهت رنگ آمیزی برای کودکان تهیه شده است. نویسنده سعی کرده با توضیحات ساده و کوتاه در مورد افراسیاب پادشاه توران زمین، فضای ذهنی کودکان را با این شخصیت آشنا کند.

تموم شد :(

افراسیاب - مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 2) -کتاب رنگ آمیزی
اکوان دیو – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 22) -کتاب رنگ آمیزی

تموم شد :(