آپولو 1 (پیش گویی پنهان)

105,000 تومان

به نظر شما یک موجود جاودان را چطور می‌شود تنبیه کرد؟
شاید آدمیزاد‌شدن تنبیه خوبی باشد…
آپولو پیش از این، یکی از ایزدان اُلمپ بود که چون پدرش زئوس را عصبانی کرد، از اُلمپ بیرونش کردند و به آدمیزاد تبدیل شد…
داستان های آمریکایی،قرن 20م

شما با خرید این کتاب 5 سکه کسب می کنید

تموم شد :(