آه ای مامان

28,000 تومان

در «آه ای مامان» احمد حسن زاده که پیش از این برنده جایزه ادبی هفت اقلیم نیز شده با دلمشغولی های سابق خود در زمینه تجربه گرایی و استفاده از نگاه خود دست به خلق اثر زده است. در تمامی این داستان ها حضور عنصر مشترکی با عنوان مادر به چشم می خورد که محوریتی به داستان های این مجموعه داده است…

شما با خرید این کتاب 1 امتیاز کسب می کنید
آه ای مامان
آه ای مامان