انتشارات قدیانی

بیایید بریم گل بچینیم!
بعضی آثار انتشارات قدیانی به کتاب‌های بنفشه معروف‌اند. پس وقتی وارد این نشر می‌شوید بهتر است به دنبال یکسری گل بنفشه خاطره‌انگیز باشید. نشر قدیانی از آن قدیمی‌های ماندگار است که از سال 1355 تا کنون حدود چهار هزار جلد کتاب چاپ کرده و کتاب‌های کودکی‌مان را مدیونش هستیم، اما رمان‌های رده سنی نوجوانان و جوانانش هم بسیار مشهورند. می‌گویید نه، از آنی شرلی بپرسید!
نشر قدیانی افتخارات زیادی کسب کرده که نگو و نپرس:
یازده دوره ناشر نمونه‌ی كشور به انتخاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چهار دوره ناشر تقديری، شركت‌كننده‌ی نمونه‌ی دهمين و بيست و چهارمين نمايشگاه بين‌المللی كتاب، تقدير‌شده در سومين دوره‌ي انتخاب بهترين كتاب دفاع مقدس، 6 دوره ناشر برگزيده‌ي جشنواره‌ي كتاب‌هاي آموزشي رشد «آموزش و پرورش»، ناشر برتر اولين جشنواره‌ی كتاب خانواده از سوی وزارت آموزش و پرورش، تقدير‌شده در مراسم كتاب پايداري به‌خاطر به چاپ رساندن رمان‌هاي پرمخاطب در زمينه‌ي دفاع مقدس، اولين ناشر برگزيده در جشن كتاب تهران به انتخاب سازمان فرهنگی و هنري شهرداري تهران، ناشر فعال طی هفتمين و نهمين جشنواره‌ی بين‌المللی انتخاب کتاب سال رضوی و مورد تاييد قرار گرفتن و معرفی بيش از 2000 عنوان از آثار اين مؤسسه در ليست كتابنامه‌هاي رشدِ وزارت آموزش و پرورش، بخشی از افتخارات این انتشارات می باشد.

33,000 تومان
50,000 تومان
17,000 تومان
50,000 تومان
90,000 تومان
120,000 تومان
95,000 تومان
تموم شد :(