صدف فقیهی

نمایش یک نتیجه

صدف فقیهی نویسندهصدف فقیهی نویسنده ی ماهر و خلاق کتاب کمیک مرز متولد 1373 است.

خانم فقیهی فارغ التحصیل سینما گرایش فیلمنامه نویسی از دانشگاه هنر تهران است.

صدف فقیهی دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر در دانشگاه الزهرا است که
قبل از سینما در رشته ی بیهوشی, واحد پزشکی تهران هم تحصیل می کرده.

نویسنده ی کتاب کمیک مرز فعالیت جدی در زمینه ی کمیک را با رویداد دیزاتن به عنوان مسئول کمیته ی داوری شروع کرده است

و در سال 98 به همراه همکار تصویر ساز خود خانم پورقدیم برنده ی جایزه ی برنز مسابقه ی دانشجویی بین المللی کمیک و مانگای کلیپ استودیو شده است.
خانم نویسنده در حال حاضر مشغول کار روی دفتر دوم داستان مصور مرز است.