این اولین اسفند پی نما شاپه و خُب قراره از این به بعد همه اسفندها همین شکلی باشه. (به قول نیما یوشیج)
یعنی تمام کتاب های پرفروش رو که موجودیشون رو به اتمام هست و ناشر قصد داره چاپ جدید کتاب ها رو در سال بعد با قیمت های جدید انجام بده، با تخفیف 50 درصد ارائه میدیم.
نکته اول اینکه موجودی کتاب ها محدوده. نکته دوم و مهتر اینکه با توجه به افزایش قیمت کاغذ و چاپ و … قیمت تجدید چاپ در سال آینده طبیعتا خیلی بیشتر خواهد بود. پس تخفیف 50 درصدی شاید سه چهار برابر به نفعتون باشه.