گمشدگان

151,000 تومان

ناگهان هواپیما با سرعت در جنگل سقوط می‌کند و فِرِد دیگر چاره‌ای جز ماجراجویی ندارد. امیدی نیست کسی برای نجاتشان بیاید و معلوم نیست بتوانند خودشان راه برگشت به خانه را پیدا کنند. اما به نظر می‌آید آن‌ها در جنگل تنها نیستند…
داستان های کودکان انگلیسی،قرن20

شما با خرید این کتاب 7 امتیاز کسب می کنید
گمشدگان
گمشدگان