گردآفرید – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 19) -کتاب رنگ آمیزی

5,000 تومان

گردآفرید زنی جنگاور ودرعین‌حال زیبا روی و باهوش بود. وقتی سهراب با سپاه تورانیان به مرزهای ایران رسید و نگهبان قلعۀ سپید، به نام هزیر از او شکست خورد همۀ سربازان ترسیده و نا امید درون قلعه نشستند…
این کتاب جهت رنگ آمیزی برای کودکان تهیه شده است. نویسنده سعی کرده با توضیحات ساده و کوتاه در مورد افراسیاب پادشاه توران زمین، فضای ذهنی کودکان را با این شخصیت آشنا کند.

تموم شد :(

افراسیاب - مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 2) -کتاب رنگ آمیزی
گردآفرید – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 19) -کتاب رنگ آمیزی

تموم شد :(