کشتی های هوایی

30,000 تومان

«امیلی نوتومب» یکی از مهم ترین و پرکارترین چهره های ادبیات فرانسه، آخرین کتابش را در دوران قرنطینه ی اپیدمی کرونا نوشت و منتشر کرد. کتاب «کشتی های هوایی» که زنی جوان آن را روایت می کند و سرگذشت پسر نوجوانی ست درحال فروپاشی عصبی. نوجوانی که با دیدن آن کشتی های هوایی عظیم الجثه که به نظر می رسد به طرفه العینی منفجر می شوند، دچار شگفتی و حساسیتی ست که او را در سراشیبی سقوط ذهنی قرار می دهد…

شما با خرید این کتاب 1 امتیاز کسب می کنید
کشتی های هوایی
کشتی های هوایی