مجموعه کتاب کمیک رستم در هفت خوان 1 – ماموریت غیرممکن نجات ارتش ایران

(دیدگاه 1 کاربر)

30,000 تومان35,000 تومان

قسمت اول: ماموریت غیرممکن نجات ارتش ایران

اهریمن برای نابودی ایران نقشه‌ای بی‌نقص کشیده است. در جلد اول رستم در هفت خوان می‌بینیم که ارتش ایران در یورشی برای کشوگشایی در مرزهای شمالی سراپا کور شده‌اند و پادشاه کیکاووس تمام هوش و ذکاوتش را به چشمان جادوگری باخته! این اتفاق‌ها باعث می‌شود دستان (پدر رستم) با ارتشی بزرگ راهی مرزهای غربی شود چون می‌ترسد که دشمن از این موضوع باخبر شود و به ایران هجوم بیاورد. از سوی دیگر رستم و رخش، اسبش، راهی مسیر عجیب‌وغریب نجات ارتش ایران می‌شوند.

شما با خرید این کتاب 1 سکه کسب می کنید
مجموعه کتاب کمیک - رستم در هفت خوان - جلد اول - جلد1 - سید مصطفی حسینی
مجموعه کتاب کمیک رستم در هفت خوان 1 – ماموریت غیرممکن نجات ارتش ایران