پایانی برای یک داستان – شب هزار و دوم – حامد حبیبی مهدی فاتحی پی نماشاپ

6,000 تومان

پایانی برای یک داستان اولین داستان از سه داستانی است که در این عنوان کتاب وجود دارد. این مجموعه 10جلدی به‌صورت روایات طنزآمیز و در ادامة قصّه‌های هزار و یک شب نوشته شده است. قصّه از جایی آغاز می‌شود که شهرزاد قصّه‌گو به درخواست پادشاه در شب هزار و دوم قصة جدیدی را شروع می‌کند و مانند داستان‌های هزار و یک شب، از دل هر قصّه، داستانی جدید مناسب کودک و نوجوان گفته می شود.
طرح داستان‌ها بر اساس افسانه‌های هزار و یک شب است و نویسندگان تلاش کرده‌اند تا در این بازنویسی به سمت امروزی شدن زبان و استفاده از نمادهای عصر حاضر حرکت کنند.

تموم شد :(