مجموعه داستان شاهنامگ ستمگر می آید – اسطوره ی 4 جمشید شاه

9,500 تومان

کتاب مصور حاضر، جلد چهارم از مجموعه «شاهنامگ» و داستانی حماسی با اقتباس از داستان‌های شاهنامه «فردوسی» است که با زبانی ساده و روان برای گروه‌های سنی (ب) و (ج) نگاشته شده است.

تموم شد :(