مجموعه کتاب کمیک سرداران نامی ایران – بهرام چوبین – دلاوری از سرزمین ری

35,000 تومان40,000 تومان

بهرام سرداری شایسته است و ما به او می بالیم.

مجموعه چهار جلدی سرداران نامی ایران برای حفظ و جلوگیری از فراموش شدن نام و یاد اساطیر پر افتخار ایرانی تهیه و تنظیم شده است.

محمود برآبادی با نوشتن کتاب بهرام چوبین دلاوری از سرزمین ری قصد داشته تا کودکان و نوجوانان را با دلاوری ها و اقتدار بهرام سردار پر افتخار ایرانی آشنا کند و سعید رزاقی با تصویرگری زیبا و جذاب به درک و ارتباط گیری مخاطب با این داستان کمک بسیاری کرده است.

شما با خرید این کتاب 1 سکه کسب می کنید
مجموعه کتاب کمیک سرداران نامی ایران - بهرام چوبین دلاوری از سرزمین ری سعید رزاقی
مجموعه کتاب کمیک سرداران نامی ایران – بهرام چوبین – دلاوری از سرزمین ری