مجموعه داستان شاهنامگ پیروزی بر دیوها – اسطوره ی 2 هوشنگ شاه

9,500 تومان

کتاب مصور حاضر، جلد دوم از مجموعه «شاهنامگ» و داستانی حماسی با اقتباس از داستان‌های شاهنامه «فردوسی» است که با زبانی ساده و روان برای گروه‌های سنی (ب) و (ج) نگاشته شده که در راستای معرفی اسطوره های تاریخی است.

تموم شد :(