مجموعه داستان شاهنامگ نخستین انقلاب تاریخ – اسطوره ی 6 آفریدون

9,500 تومان

کتاب مصور حاضر، جلد ششم از مجموعه «شاهنامگ» و داستانی حماسی با اقتباس از داستان‌های شاهنامه «فردوسی» است که با زبانی ساده و روان برای گروه‌های سنی (ب) و (ج) نگاشته شده است و در راستای معرفی اساطیر تاریخی است.

تموم شد :(