مجموعه داستان شاهنامگ آغاز داستان ها – اسطوره ی 1 کیومرس پادشاه

9,500 تومان

کتاب مصور حاضر برای گروه سنی (ب) و (ج) تدوین شده که مجموعه داستان چند جلدی است و در راستای معرفی اسطوره های تاریخی عمل میکند. اقتباسی از یکی از داستان‌های شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی است.

تموم شد :(