مبارزه ی بیگانه و دار و دسته ی بدها (چهار سابقه دار 6)

105,000 تومان

چهار سابقه‌دار دارن دونه‌به‌دونه غیب می‌شن!
گیر افتاده‌ن!
گیرِ یه بیگانه‌ی فضایی که یه‌عالمه دندون داره و یه‌عالمه هم لولوپی لوبیایی!

شما با خرید این کتاب 5 سکه کسب می کنید
چهار سابقه دار 6 (مبارزه ی بیگانه و دار و دسته ی بدها)
مبارزه ی بیگانه و دار و دسته ی بدها (چهار سابقه دار 6)

105,000 تومان