فلش کارت 30 شخصیت شاهنامه – سید مصطفی حسینی – انتشارات خراسان

5,000 تومان

هدف این مجموعه آشنایی کودکان با شخصیت های متفاوت و جذاب شاهنامه فردوسی به زبان ساده و روان است. این فلش کارت ها به صورت دو رو هست که یک سمت آن برای رنگ آمیزی طراحی شده است.

تموم شد :(