شهری که راه افتاد – کبری بابایی – محیا طلوع کیان -نشر افق – پی نماشاپ

6,000 تومان

روی تپه ای شهری بنا شده بود، شهری پر از ماشین و ساختمان، ناگهان این شهر عجیب شروع به تکان خوردن و حرکت کردن میکنه! مردم شهر همه نگران میشن …
این کتاب از سری کتاب های “قصه های تصویری”  انتشارات چکه است که محموریت آن تصویرگری های جذاب با استفاده از داستانی با متن خیلی کوتاه است.
زیبایی این مجموعه از تصویرسازی های هوشمندانه و خلاقه تصویرگرانش نشات می گیرد.

تموم شد :(