سینما سوگل و مادر بزرگ

62,000 تومان

آن سال ها ویدئو به شدت ممنوع بود. مجله ها حق نداشتند عکس ستاره های سینما را چاپ کنند یا درباره شان چیزی بنویسند. آرزو می کردم که این کارها باعث شود خاطره ام از ذهن مردم عادی پاک شود…

شما با خرید این کتاب 3 امتیاز کسب می کنید
سینما سوگل و مادر بزرگ
سینما سوگل و مادر بزرگ