مجموعه کتاب کمیک رستم در هفت خوان 2 – اژدهای نامرئی و زن جادوگر

30,000 تومان35,000 تومان

قسمت دوم: اژدهای نامرئی و زن جادوگر

هفت تله در راه تنها “امید” ایران طراحی شده‌ است؛ از زیباروی مسحورکننده تا اکوان دیو! رستم تنها یک یار برایش باقی مانده: “رخش”. مسیر اما بسیار ترسناک است. از یک سو با اژدهایی نامرئی و صحرایی سوزان طرف است و از سوی دیگر با جادوگری زیبا و فریب‌کار که می‌خواهد او را به دائم شیطان بیاندازد. با گذشتن از همه این‌ها تازه رستم و اسبش به سرزمین عجیب دیوها وارد می‌شوند.

شما با خرید این کتاب 1 سکه کسب می کنید
مجموعه کتاب کمیک - رستم در هفت خوان - اژدهای نامرئی و زن جادوگر - کودک و نوجوان - سید مصطفی حسینی
مجموعه کتاب کمیک رستم در هفت خوان 2 – اژدهای نامرئی و زن جادوگر