دهقانی که زبان حیوانات را می فهمید – شب هزار و دوم – حامد حبیبی مهدی فاتحی

6,000 تومان

این مجموعه طنزآمیز و در ادامة قصّه‌های هزار و یک شب نوشته شده است. شهرزاد قصة جدیدی را شروع می‌کند و از دل هر قصّه، داستانی جدید آغاز می‌شود.

مجموعه داستان شب هزار و دوم در ادامه‌ی قصه‌های هزار و یک‌ شب است و ماجرا از این قرار است که در شب هزار و دوم حاکم، شهرزاد قصه‌گو را مجبور می‌کند بازهم قصه بگوید و ماجرا از همین‌جا شروع می‌شود و مانند داستان‌های هزار و یک ‌شب قصه‌ها یکی پس از دیگری از دل هم سر درمی‌آورند. با این تفاوت که آبنوس، سیف الملوک و حیف الملوک فرزندان شهرزاد  و شهریار هم گوش به قصه های مادرشان سپرده اند.

تموم شد :(