داستان بلند طنز هوتسن پلوتز دزد

8,500 تومان

این داستان بلند طنز از نویسنده آلمانی که برای نوجوانان و جوانان ترجمه شده درباره سارق خطرناکی است به نام “هوتس پلوتز” که دستگاه قهوه خردکنی پیرزنی را به سرقت می‌برد. نوه پیرزن به نام “کاسپرل” و دوستش به اسم “زپل” با نقشه‌ای زیرکانه محل اختفای “هوتس پلوتز” را پیدا می‌کند. اما هر دو، به دست سارق معروف گرفتار می‌شوند. یکی از بچه‌ها به “جادوگر بزرگ” فروخته می‌شود و دیگری در غار “هوتس پلوتز” گرفتار می‌ماند. درپی ماجراهای دیگر، به ویژه یافتن گیاهی جادویی و راهنمایی قورباغه‌ای در لجنزار، بچه‌ها موفق می‌شوند و “هوتس پلوتز” را که بر اثر طلسم جادوگر به پرنده‌ای بی‌آزار تبدیل شده، در قفس اسیر کنند و به پلیس تحویل دهند.

تموم شد :(

داستان بلند طنز هوتسن پلوتز دزد
داستان بلند طنز هوتسن پلوتز دزد

تموم شد :(