جاده سفید (چرخ گردون 1)

180,000 تومان

مارویندر و مادر و برادرش در هند منتظرند تا پدر از انگلستان برگردد. اما جنگ جهانی و آشوب های داخلی کشور آنها را وامی دارد که خود به دنبال پدر بروند…

شما با خرید این کتاب 9 امتیاز کسب می کنید
جاده سفید (چرخ گردون 1)
جاده سفید (چرخ گردون 1)