جاده سفید (چرخ گردون 1)

17,000 تومان

مارویندر و مادر و برادرش در هند منتظرند تا پدر از انگلستان برگردد. اما جنگ جهانی و آشوب های داخلی کشور آنها را وامی دارد که خود به دنبال پدر بروند…

رمان های سه گانه چرخ گردون 1 (جاده سفید)
جاده سفید (چرخ گردون 1)

17,000 تومان