تافی

62,000 تومان

من آن کسی که می‌گویم نیستم. مارلا آن کسی که فکر می‌کند نیست. آلیسون از خانه فرار کرده و جایی برای زندگی ندارد، تا آنکه در انبار خانه‌ای پنهان می‌شود که فکر می‌کند خانه‌ای متروکه است اما خانه خالی نیست. مارلا آنجا زندگی می‌کند؛ زنی سالخورده و تنها که فراموشی دارد و فکر می‌کند آلیسون دوست زمان جوانی‌اش، تافی‌ است…
داستان های انگلیسی،قرن 21م

شما با خرید این کتاب 3 امتیاز کسب می کنید

تموم شد :(

تافی
تافی

تموم شد :(